Sposób na smog

smog fotochemicznySmog stał się poważnym problemem na przestrzeni ostatnich kilku lat. Szczególnie problematyczną kwestią okazuje się wpływ zanieczyszczeń na zdrowie ludzi. Źródła i rodzaje zanieczyszczeń w przypadku smogu są mocno zróżnicowane, patrząc jednak na zawartość substancji szkodliwych należy dążyć do zminimalizowania tego zjawiska. Ludzie coraz chętniej stosują środki osobistej ochrony oraz filtry powietrza w swoich domach. Czy jest to wystarczająco skuteczny sposób na smog?

Jak powstaje smog?

Spaliny są tutaj kluczowe. W praktyce nie ma smogu bez zanieczyszczeń, a niektóre zjawiska atmosferyczne, świetlne oraz termiczne mogą sprzyjać powstawaniu grubej chmury zawieszonych zanieczyszczeń. Te warunki bezpośrednio przekładają się na typ istniejącego smogu. Wyróżnić można:

– Smog letni: inaczej smog fotochemiczny, powstaje on w warunkach wysokiego nasłonecznienia, gdy ze związków zawartych w spalinach (głównie tlenku azotu) powstają cząsteczki alkilowe o silnych właściwościach rakotwórczych. W smogu fotochemicznym znaleźć można głównie dwutlenek węgla, pyły PM10 i PM2,5 oraz tlenek azotu i pewne ilości tlenku siarki.

– Smog zimowy: powstaje pod wpływem dużej wilgotności powietrza i najczęściej skorelowany jest ze zjawiskami sublimacji w powietrzu. Smog ten jest duszący i tworzy wraz z zamgleniem obszary o obniżonej przejrzystości powietrza. Ten rodzaj smogu jest o wiele groźniejszy, głównie przez dużą zawartość tlenku siarki oraz tlenków azotu. Ze względu na źródła i rodzaje zanieczyszczeń zawierać może duże ilości dioksyn

Ten wpis został opublikowany w kategorii Smog i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.